Creative Content Company - PalīdzēsJumsTirgotLielbritānijā

 

 

 

 

VaiJūspiedāvājatJūsuproduktusunpakalpojumusLiebritānijā bet atrodatpasarežģītunodotsavuziņuangļuvalodā? Palīgsiršeit! CreativeContent Company komanda no Peterborough var nodotJūsuziņuJūsuangliskirunājošaimērķaauditorijai. 

 

Saturarādīšana

 

MēsvarampārrakstītJūsumājas lapas saturu. Katrailapaiirjābūtaptuveni 300-600 vārdugarai. Saturamirjābutunikālam, pievilcīgamun SEO drauzīgam. Viss, kas mumsirnepieciešams no Jums,ir lapas nosaukumsvaiparagrāfs, kas norādauzvēlējamo lapas saturu. Mēsparūpēsimies, laiJūsumājas lapa izskatītospievilcīgiunklūtupopulāraJūsuklientuvidūLielbritānijasteritorijā.

 

SociāloTīkluMenedžments

 

Sociālotīkluplatformasstraujivirzasuzpriekšuunpostiizplatāsļotiātrivisāpasaulē. MēsvaramvadītJūsusociālomēdijuprofilus, ieskaitotTwitter, Facebook, LinkedInun Google+. Katrudienumēspublicēsimuzmanībupievilcošus, unikāluspostusJūsuizvēlētajossociālajostīklos, kāarīnodrošināsimlaicīguatbildiuzklientukomentāriem par Jūsupostiem. Viss, kas irnepieciešams – irJūsubiznesaaprakstsbrīvā formāunmēsnodrošināsimvisupārējo, kas iratlicis. 

 

E-pastunosūtīšana

 

E-pastiirļotilabsveids, lainoturētosJūsuklientuprātupriekšgalā, kāarī ,labiuzrakstīta e-pastunosūtīšana var uzlabottrafikavirzīšanuuzJūsumājaslapuunuzlabotpārdošanasrezultātus. Mēsvaramizveidotikmēnešavaiikceturkšņa e-pastunosūtīšanuJūsubiznesavārdāJūsuklientiem, kas atrodasLielbritānijasteritorijā. 

 

 

 

Jumsirtikai 6 sekundes, lairādītupositīvupirmoiespaidu ar Jūsumājas lapas izskatu. 74% no web-brauzeriempievēršuzmanībumājas lapas pareizrakstībaiungramatikai. Pārējie59%irinternetalietotāji, kas negribdarboties ar biznesu, kuramirpārākdaudzgramatiskuunpareizrakstībaskļūdumājas lapas saturā.  

 

Angļuvalodairmūsudzimtāvaloda, untajāpašālaikāsociālietīkli is tas, ar ko mēsdzīvojamunelpojam. Kāpēcnesazinaties ar mums, laiuzzinātukāmēsvarampalīdzētJumspārdotproduktusunpakalpojumusangliskirunājošiemklientiem. 

What Can We Do For You?

© 2018 Creative Content Company | Terms and Conditions

Latest From Twitter

Achievements

Contacts