Creative Content Company – PalīdzēsJumsTirgotLielbritānijā
VaiJūspiedāvājatJūsuproduktusunpakalpojumusLiebritānijā bet atrodatpasarežģītunodotsavuziņuangļuvalodā? Palīgsiršeit! CreativeContent Company komanda no Peterborough var nodotJūsuziņuJūsuangliskirunājošaimērķaauditorijai.

Saturarādīšana

MēsvarampārrakstītJūsumājas lapas saturu. Katrailapaiirjābūtaptuveni 300-600 vārdugarai. Saturamirjābutunikālam, pievilcīgamun SEO drauzīgam. Viss, kas mumsirnepieciešams no Jums,ir lapas nosaukumsvaiparagrāfs, kas norādauzvēlējamo lapas saturu. Mēsparūpēsimies, laiJūsumājas lapa izskatītospievilcīgiunklūtupopulāraJūsuklientuvidūLielbritānijasteritorijā.

SociāloTīkluMenedžments

Sociālotīkluplatformasstraujivirzasuzpriekšuunpostiizplatāsļotiātrivisāpasaulē. MēsvaramvadītJūsusociālomēdijuprofilus, ieskaitotTwitter, Facebook, LinkedInun Google+. Katrudienumēspublicēsimuzmanībupievilcošus, unikāluspostusJūsuizvēlētajossociālajostīklos, kāarīnodrošināsimlaicīguatbildiuzklientukomentāriem par Jūsupostiem. Viss, kas irnepieciešams – irJūsubiznesaaprakstsbrīvā formāunmēsnodrošināsimvisupārējo, kas iratlicis.

E-pastunosūtīšana

E-pastiirļotilabsveids, lainoturētosJūsuklientuprātupriekšgalā, kāarī ,labiuzrakstīta e-pastunosūtīšana var uzlabottrafikavirzīšanuuzJūsumājaslapuunuzlabotpārdošanasrezultātus. Mēsvaramizveidotikmēnešavaiikceturkšņa e-pastunosūtīšanuJūsubiznesavārdāJūsuklientiem, kas atrodasLielbritānijasteritorijā.

Jumsirtikai 6 sekundes, lairādītupositīvupirmoiespaidu ar Jūsumājas lapas izskatu. 74% no web-brauzeriempievēršuzmanībumājas lapas pareizrakstībaiungramatikai. Pārējie59%irinternetalietotāji, kas negribdarboties ar biznesu, kuramirpārākdaudzgramatiskuunpareizrakstībaskļūdumājas lapas saturā.

Angļuvalodairmūsudzimtāvaloda, untajāpašālaikāsociālietīkli is tas, ar ko mēsdzīvojamunelpojam. Kāpēcnesazinaties ar mums, laiuzzinātukāmēsvarampalīdzētJumspārdotproduktusunpakalpojumusangliskirunājošiemklientiem.